Publicaties

De onderstaande boeken en publicaties zijn van de hand van Mia Meijer van het Citatenmuseum. De eerste vijf titels zijn nog in beperkte mate leverbaar voor € 15,= per exemplaar. ‘Een heel jaar schrijven’ € 20,= per exemplaar. ‘Herinneringen’ € 23,90 per stuk (ook in de boekhandel verkrijgbaar). Voor informatie kunt u zich wenden tot het Citatenmuseum.

‘Indië toen, een handvol herinneringen’. Verhalen geschreven door deelnemers aan een schrijfcursus in Benoordenhout, Den Haag. Nederlandse vrouwen vertellen over ‘het Indische gevoel’, over WO II, over hun verblijf in de Jappenkampen en de repatriëring naar Nederland. 1995 uitgeverij Borena Haarlem, ISBN 90-801212-3-1

‘Ik werd gedwongen’, herinneringen van tewerkgestelden in Duitsland tijdens WO II. 1998 uitgeverij Borena Haarlem, ISBN 90-801212-3-1

‘Vrouwen kijken terug’, opgedragen aan dochters. Een bundel met verhalen van geëmancipeerde WOUW vrouwen. 1999 uitgeverij Borena Haarlem, ISBN 90-801212-5-8

‘Het Wilde Vuur’, Sinti en Roma aan het woord. Verhalen vanaf WO II tot heden. 2004 uitgeverij De Sirenen Hoogmade.

‘In het oog, In het Groene Hart’. Bewoners van het Groene Hart vertellen over hun leven, werk en idealen. 2011 uitgeverij Bert Post Nieuwkoop Noorden, ISBN 978-90-70376-78-9

‘Een heel jaar schrijven’, voor elke dag een schrijfopdracht. Stimulerende opdrachten om te gaan schrijven over je leven, je meningen en je inzichten. 2013 uitgeverij Boekscout Soest, ISBN 978-94-022-0354-7

‘Herinneringen’, Aletta Jacobs. Bewerking van deze autobiografie uit 1924 in het kader van 100 jaar vrouwenkiesrecht in Nederland. Met inleiding van Mia Meijer. 2019 Boom Uitgevers Amsterdam, ISBN 978-90-2441-9517

Scroll Up