Stichting Het Citatenmuseum

Stichting Het Citatenmuseum bestaat tien jaar!

Zie de nieuwe pagina Grammatica waarmee we het vieren!

Op 21 maart 2013 is de Stichting Het Citatenmuseum opgericht. Mia Meijer van het Citatenmuseum en collega’s stelden vast dat het met de Nederlandse taal niet al te best gaat. Op allerlei fronten. Om te beginnen bij het basisonderwijs: het niveau van de leerlingen qua lees- en schrijfgedrag daalt drastisch. Foutloos grammaticaal schrijven lijkt een utopie te worden en dat geldt zowel voor leerlingen van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs als voor veel volwassenen. 

Stichting Het Citatenmuseum is in het leven geroepen om de taalprestaties van jongeren en volwassenen in Nederland te verbeteren en te stimuleren. Dat gebeurt door middel van schrijfprojecten, tentoonstellingen, publicaties en het samenstellen van adequaat educatief materiaal.

De activiteiten voorzien in het organiseren van schrijfprojecten, tentoonstellingen en andere activiteiten, alsmede het verzorgen van publicaties die tot doel hebben het taalonderwijs voor scholieren en volwassenen te ondersteunen, de kennis en de woordenschat van de Nederlandse taal te vergroten en de interesse voor spreekwoorden, citaten e.d. te stimuleren. 

Voor verdere info: citatenmuseum@planet.nl

Enkele behaalde resultaten:

Op basisschool De Wonnebald in Den Haag is een aantal taalbijeenkomsten georganiseerd voor de groepen drie en vier. Met rijmpjes maken en het doen van diverse taalspelletjes. Zie foto links.

Sijthoff Cultuur in Leiden: Op deze locatie heeft Mia Meijer een cursus van vijf bijeenkomsten Autobiografisch Schrijven gegeven, voor een groep enthousiaste vrouwen.

TaalcafĂ© BplusC van de Centrale Bibliotheek in Leiden: hier zijn gedurende twee maanden zes schrijfbijeenkomsten georganiseerd. Deelnemers uit maar liefst vijftien verschillende landen schreven gedichten in de eenvoudige dichtvorm ‘Elfjes’. Het boekje ‘Mooi, maar moeilijk!’ kwam tot stand en werd met trots gepresenteerd.