Stichting Het Citatenmuseum

STICHTING HET CITATENMUSEUM

Het Citatenmuseum heeft in 2013 een belangrijke stap gezet en Stichting Het Citatenmuseum opgericht.

De doelstellingen van van deze Stichting zijn:
 
Het bevorderen van taalprestaties van jongeren en volwassenen in Nederland, door middel van schrijfprojecten, tentoonstellingen en publicaties, en het samenstellen van adequaat educatief materiaal.
 
Het organiseren van schrijfprojecten, tentoonstellingen en andere activiteiten alsmede het verzorgen van publicaties die tot doel hebben het taalonderwijs voor scholieren en volwassenen te ondersteunen, de kennis en de woordenschat van de Nederlandse taal te vergroten en de interesse voor spreekwoorden, citaten e.d. te stimuleren.

In de afgelopen tien jaar heeft de Stichting onder andere de volgende activiteiten georganiseerd:

Op basisschool De Wonnebald in Den Haag taalbijeenkomsten voor de groepen drie en vier.
Met veel plezier hebben de leerlingen verbazend originele verhalen en gedichtjes geschreven.

In het Sijthoff Cultuur gebouw in Leiden heeft een groep vrouwen een cursus van vijf schrijfworkshops gevolgd, onder begeleiding van Mia Meijer. Na afloop van de cursus zijn deze vrouwen met elkaar doorgegaan met schrijven – en zij doen dat nog steeds!

Bij het Taalhuis BplusC van de Centrale Bibliotheek in Leiden, waar elke week iedereen die (beter) Nederlands wilde leren spreken terecht kon bij het Taalcafé, heeft een grote groep deelnemers gedurende twee maanden een schrijfproject gevolgd. De bijeenkomsten werden verzorgd door Stichting het Citatenmuseum en ondersteund door medewerkers van de bibliotheek. Deelnemers afkomstig uit 14 verschillende landen schreven in de Nederlandse taal korte teksten en gedichtjes. Een mooie publicatie is tot stand gekomen, waar de deelnemers heel trots op zijn!