Stichting

Op 21 maart 2013 is de Stichting Het Citatenmuseum opgericht. Mia Meijer van het Citatenmuseum en anderen stelden vast, dat het met de Nederlandse taal niet al te best gaat. Op allerlei fronten. Om te beginnen bij het basisonderwijs: het niveau van de leerlingen qua lees- en schrijfgedrag daalde drastisch. Foutloos grammaticaal schrijven leek een utopie te worden en dat gold ook voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en zelfs voor volwassenen. Die verleden tijd kunnen we rustig overzetten naar de tegenwoordige tijd!

Stichting Het Citatenmuseum is in het leven geroepen om de taalprestaties van jongeren en volwassenen in Nederland te verbeteren en te stimuleren. Dat gebeurt door middel van schrijfprojecten, tentoonstellingen, publicaties en het samenstellen van adequaat educatief materiaal.

De activiteiten behelzen het organiseren van schrijfprojecten, tentoonstellingen en andere activiteiten, alsmede het verzorgen van publicaties die tot doel hebben het taalonderwijs voor scholieren en volwassenen te ondersteunen, de kennis en de woordenschat van de Nederlandse taal te vergroten en de interesse voor spreekwoorden, citaten e.d. te stimuleren.

Enkele behaalde resultaten:

Op basisschool De Wonnebald in Den Haag is een aantal taalbijeenkomsten georganiseerd voor de groepen drie en vier. Met rijmpjes maken en het doen van diverse taalspelletjes. Zie ook foto links.

Sijthoff Cultuur in Leiden: Gedurende twee maanden een cursus van 5 schrijfworkshops.

TaalcafĂ© BplusC van de Centrale Bibliotheek in Leiden: hier zijn gedurende twee maanden zes schrijfbijeenkomsten georganiseerd, inclusief de totstandkoming en presentatie van het boekje ‘Mooi, maar Moeilijk!’.

Scroll Up